All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Цени на медицински и немедицински услуги

Ценоразпис на платени медицински и немедицински услуги в УМБАЛ "Канев" АД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УМБАЛ "КАНЕВ" АД

одобрен със заповед №43 от 29.01.2020година

 

Доплащане и плащане на медицински изделия и услуги

Стойността на медицинските изделия, която не се заплаща от РЗОК, се заплаща от пациента по цени на доствка в Болнична аптека. 
Пациента заплаща разликата в стойността на медицинските изделия между доставната цена /след проведена процедура по ЗОП/ и заплатената от РЗОК стойност, съгласно действащото НРД.
Медицинските и други услуги се заплащат, както следва:
1. В брой
2. С банкова карта на ПОС терминал за суми над 400.00 лв, находящ се в "Потребителска каса" в главен корпус на лечебното заведение
3. По банкова сметка на УМБАЛ "Канев" АД
    Юробанк България АД
    IBAN:   BG28BPBI79211046142701
    BIC:     BPBIBGSF

Ценоразпис на платени медицински и немедицински услуги в УМБАЛ "Канев" АД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "КАНЕВ" АД

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИ МЕДИЦИНСКИ И НЕМЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В УМБАЛ "КАНЕВ" АД

 

ОБЩОБОЛНИЧНИ УСЛУГИ
   
Наименование Цена
Потребителска такса за общ медицински преглед с рецепта за  амбулаторно лечение 2,90
Потребителска такса за ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно 5,80
Преглед по желание в консултативен кабинет на УМБАЛ "Канев" АД 30,00
Вторичен преглед – по желание  /извън задължителните по КП/ 15,00
Преглед по желание извън консултативен кабинет на УМБАЛ "Канев" АД 50,00
Преглед на деца по желание на родителите 30,00
Мускулна инжекция 5,00
Венозна инжекция 8,00
Подкожна инжекция 4,00
Поставяне на ТАП 5,00
Вземане на кръв/венозна 2,00
Вземане на артериална кръв за изследване 10,00
Поставяне на трайна венозна канюла /без консуматива/ 5,00
Инфузия на лечебно или профилактично вещество на амбулаторни пациенти  30,00
Поставяне на уретрален катетър /без консуматив/ 20,00
Вземане на урина 3,00
Скарификационна проба за чувствителност към антибиотично лечение 10,00
Поставяне на абокат 10,00
Вземане на гърлен секрет и носен секрет  5,00
Превръзка /когато не е посочена за съответно отделение/  10,00
Отстраняване на конци от рана 10,00
Измерване на кръвно налягане 4,00
Електрокардиограма по желание 10,00
Ехография 30,00
Консултация по документи 30,00
Максимална цена за избор на лекар 500,00
Максимална цена за избор на екип 700,00
Леглоден в интензивен сектор  
- с апаратна вентилация 150,00
- безапаратна вентилация 80,00
Леглоден в самостоятелна стая 40,00
Леглоден в несамостоятелна стая 20,00

Такса придружител

Забележка: Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на дете до 7 години, както и на придружител на дете до 18 години при необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури. Не се допуска заплащане като допълнително поискана услуга за придружител на лице с увреждане, което не може да се обслужва самостоятелно и има необходимост от осигуряване на допълнителни грижи, които лечебното заведение не е в състояние да осигури, съгл. чл. 24а, ал. 4 и ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.

20,00
Пране на 1 кг сухо пране 1,60
Автоклавиране - за 1 кг 1,80
Наем на оперативна маса и инструментариум за 1 час 24,00
Цена за ползване на Конферентната зала  
- за 1 час /с ДДС/ 50,00
- за 1 ден /с ДДС/ 120,00
Месечен абонамент за достъп до зона за временно паркиране на територията на ЛЗ 20,00
Магнитна карта /при повторно издаване/ 10,00
Такса за разглеждане на договор за клинично проучване 1200,00
Такса за разглеждане на договор със здравно-осигурителни фондове 400,00
Такса за разглеждане на договор за медицински и немед. услуги 60,00
   
Издаване и заверка на дубликат на документ, издаден от болницата  
Наименование Цена
Издаване  на медицински  документ 5,00
Издаване на заверено копие на архивиран документ 10,00
Издаване на Удостоверение обр. УП-2 и обр. УП-3 за периоди след 01.01.2000г. 20,00
Издаване на удостоверения и служебни бележки на лица, които не са служители на болницата 10,00
Ксерокопие и заверка на История на заболяване 50,00
ОТДЕЛЕНИЕ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
Наименование Цена
Рентгенография на отделни части на тялото   20,00
КТ изследване на главен мозък – нативно 80,00
КТ на глава + шия 120,00
КТ на главен мозък – контрастно изследване /контрастното вещество се заплаща отделно по ценоразпис/ 150,00
КТ шийни прешлени - нативно  80,00
КТ на лумбални или торакални прешлени 80,00
КТ на торакални и лумбални прешлени 120,00
КТ на гръбначен стълб /шия, торакални и лумбални прешлени/ 180,00
КТ на гръден кош – нативно 100,00
КТ на гръден кош – контрастно изследване / контрастното вещество се заплаща отделно по ценоразпис/ 160,00
КТ ангиография /контрастно изследване/ 200,00
КТ на корем – нативно 100,00
КТ на корем – контрастно изследване /контрастното вещество се заплаща отделно по ценоразпис/ 160,00
КТ на корем и малък таз 120,00
КТ на гръден кош, корем и малък таз 200,00
КТ – става 80,00
Виртуална колоноскопия 200,00
Дентаскан 100,00
Дигитална мамография - на две гърди  50,00
Дигитална мамография - на една гърда  25,00
Ядрено-магнитен резонанс на една област 300,00
ЯМР - на главен мозък и цервикален гръбнак 450,00
ЯМР на гръбначен стълб 450,00
ЯМР на лумбален гръбнак и тазобедрени стави 450,00
ЯМР на две коленни стави 450,00
ЯМР на две различни области 450,00
Допълнително ЯМР по желание на пациента, което не е включено в направлението 200,00
Иригография  30,00
Хистеросалпингография           30,00
Ехография 30,00
Венозна урография                                 30,00
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах и тънки черва 30,00
Поставяне на абокат и въвеждане на контраст  15,00
Запис на информация на диск или плака 20,00
Разчет на рентгенография от друго лечебно заведение 15,00
Разчет на КТ изследване от друго лечебно заведение 60,00
Контрастно вещество за КТ + консуматив /конектор/  80,00
Контрастно вещество за ЯМР болн.аптека
Конектор за инжектор Стелант болн.аптека
КЛИНИЧНА  ЛАБОРАТОРИЯ
Клинико-диагностични пакети Цена
пакет:“Женско здраве“  
ПКК; Плазмена глюкоза; C-реактивен протеин; TSH; Естрадиол; Прогестерон; Пролактин                                                                                                             48,30
пакет: „Мъжко здраве“  
ПКК; Плазмена глюкоза;  С-реактивен протеин; Тестостерон.; Простат-специфичен антиген (PSA); Free PSA; Пролактин 51,80
пакет „Здраве за щитовидната жлеза“  
free Т3; free T4; TSH; Anti TPO  37,10
Пакет:“Метаболитен скрининг (Мастна обмяна)  
Плазмена глюкоза;  Общ холестерол; HDL- холестерол;  LDL- холестерол; Триглицериди; ASAT, ALAT, ГГТ;  TSH 25,90
Пакет: „Стандарт" (Класик)  
ПКК;  Плазмена глюкоза; Урея; Креатинин; Натрий, калий, хлориди, калций 31,50
 ASAT, ALAT, ГГТ; Общ белтък; Албумин; С-реактивен протеин
Пакет:“Сърце и кръвоносни съдове“  
Креатинфосфокиназа; Креатинфосфокиназа-МВ-фракция; Тропонин; 51,10
Ди-димер; Хомоцистеин
Пакет:“Анемия“  
ПКК; ДКК; Морфология на еритроцити; СУЕ; Желязо; ТЖСК; Феритин 28,00
Пакет:“Менопауза“  
FSH;  LH; Естрадиол 31,50
Пакет:“Детска градина“  
ПКК; СУЕ; Урина и седимент 8,40
Високоспециализирани  лабораторни  изследвания Цена
A F P  – Алфа фето протеин      Туморен маркер                                                         16,00
C E A – Карцином ембрионален Аг     Туморен маркер                                                                                                           16,00
P S A – Простата специфичен Аг      Туморен маркер                                                                                                              16,00
F PSA – Простата специфичен Аr – свободен – Туморен маркер 16,00
CA 19 - 9         Туморен маркер                                                                                                                                                    16,00
CA 15 -3      Туморен маркер                                                                                                                                                        16,00
He 4 57,00
ROMA index 69,00
CA 125           Туморен маркер                                                                                                                                                     16,00
F S H - Фоликуло – стимулиращ хормон  15,00
L H - Лутеинизиращ хормон 15,00
 H C G – Хормон гонадотропин 15,00
Паратхормон - PTH 15,00
Пролактин 15,00
Естрадиол 15,00
Прогестерон 15,00
Тестотерон  15,00
h  T S H – Тиреотропен хормон 12,00
Свободни – Т3 хормони  12,00
Свободни – Т4  хормони 12,00
Anti TPO    (тиреопероксидазни антитела) 17,00
HAVABM– Вирусен хепатит тип “А” – IgM антитяло  15,00
HbsAg – Вирусен хепатит тип “B” – повърхносен Аг 15,00
AUSAB- Вирусен хепатит тип “B” HBs – Антитяло  15,00
CORE – М  Вирусен хепатит тип “B” – “Core” – IgM  Ат 15,00
Hbe-Вирусен хепатит  тип “В”- Е-антиген 13,50
Anti Hbe- Вирусен хепатит  тип “В”— антитяло срещу Е- антиген  13,50
HAVAB – Вирусен хепатит тип ”А”-IgM+IgG (оценка на имунния статус при поставяне на HAV-ваксина) 13,50
HCV - Хепатит тип “С 15,00
CMV IgM - цитомегало вирус 17,00
HIV – Вирус на имунния дефиц. синдром - антитяло 15,00
CARBAMAZEPINE 17,00
Дигоксин 17,00
Фенитоин 17,00
Валпроева киселина  17,00
Опиати  17,00
Амфетамин/Метамфетамин 17,00
Ферритин 17,00
Тропонин 18,00
Потен тест 15,00
Хелико бактер 15,00
D-Димери 18,00
Спермограма 25,00
Хомоцистеин 30,00
Vit D 25,00
Vit B12 18,00
IgE 12,00
RF 5,00
ASO 5,00
Инсулин 17,00
Кортизол 15,00
АМН /Антимюлеров хормон/ 35,00
Тест Сифилис 10,00
СК – МВ mass 18,00
Хематология и хемосоагулация Цена
Кръвна картина – 16 параметъра                                          5,00
Левкоцити визуално – микроскопски метод 2,00
Диференциално броене и морфология на еритроцити – всяко по 5,00
 СУЕ 2,00
Броене на клетки в ставна течност, ликвор, ексудати, трансудати и др.    – всяко по                                                      2,00
EL – клетки 10,00
Гликиран хемоглобин  12,00
Време на кървене и време на съсирване -  всяко по  1,00
Протромбиново време, АПТТ         - всяко по                                                     2,50
Фибриноген   - автоматично                                            6,00
ФДП                                                                                                       5,00
СRP (С-реактивен протеин)  5,00
 Фактор VІІІ  31,00
Химично изследване на урина Цена
рН специфиччно тегло, белтък, глюкоза, ацетон, билирумин, уробилиноген-всяко по 0,50
Белтък /количествено /Албумин %/ 2,00
Седимент на урина 1,50
Камерно броене 4,00
Микроалбумин 8,00
Дисморфни еритроцити 5,00
Индикан 2,00
Клинично-химично изследване Цена
Калий, натрий, хлориди, калций, фосфор –   всяко по                             4,00
Магнезий, желязо,  ЖСК,  йонизиран калций -  всяко по                           3,00
КАС                                                                                                10,00
Глюкоза                                                                                    2,00
Креатенин, урея, билирубин, триглицериди - всяко по                              2,00
Пикочна киселина                                                            3,00
Холестерол,  LDL,  HDL-холестерол - всяко по                                                                                    4,00
ASAT,  ALAT,  LDH,  ,  GGTP,  KK,  АФ  - всяко по                      3,00
Алфа амилаза, липаза - всяко по                                                                                                       5,00
КК-МВ - активност, холинестераза - всяко по                                                                                          4,00
Общ белтък, албумин - всяко по                                                                                                            2,00
Индивидуални белтъци (Ig G,  Ig A,  Ig M) - всяко по                                                                          5,00
Спектрофотометрия на ликвор 5,00
Токсикологичен анализ         6,00
Функционално изследване с орално натоварване /глюкозо-толерантен тест/ 5,00
Функционално изследване на бъбреци /клирънс/ 10,00
Изследване на бъбречни камъни (конкременти)  15,00
Копрограма 10,00
Коремен пунктат                                                       5,00
Изпражнения за окултни кръвоизливи           3,00
Хламидии - IgA, IgG  - всяко по                                                                                                          15,00
Лактат 5,00
Инфекциозна мононуклеоза                                                                                                                                   18,00
Прокалцитонин 30,00
Бета 2 микроглобулин 15,00
Цистатин С 35,00
Консултация с лабораторен лекар 5,00
МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
Наименование Цена
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета- стрептококови инфекции) 6,00
Waaler Rose / RF (ревматоиден фактор)  6,00
Rota vir. 8,00
Изследване на грипен вирус 10,00
Фекална маса и ректален секрет:  
 - чревно носителство (за медицинско, здравна книжка и специализирани заведения за възрастни и др. според Наредба № 15/27.06.2006г и изм. ДВ бр.87/31.10.2017г) - изследване за Shigella, Salmonella, Ентеропатогенни Е.коли и Коремнотифноносителство 8,00
 - изследване на лица с ентероколитен синдром - изследване на Shigella, Salmonella, Klebsiella, E.coli, S.aureus, Campylobacter spp/мембранни филтри с антибиограма 30,00
 - изследване за условно патогенна флора във фецес - Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, Citrobacter с антибиограма 16,00
- Диагностично изследване на  фецес за Clostridium difficile токсин А + В 18,00
- Диагностично изследване на  фецес за Clostridium difficile/посявка/ 8,00
- Диагностично изследване на фецес за Campylobacter spp. /бърз тест/ 12,00
- Микробиологично изследване на фецес за Campylobacter spp. /мембранни филтри/ посявка/ 8,00
- Диагностично изследване на фецес за Helicobacter pylori /бърз тест/  20,00
- Изследване на фецес мед. персонал  6,50
Изследване само за Candida            8,00
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Enterobacteriaceae, Грам неферментативни бактерии,  Enterococcus spp., Staphylococcus spp. и други с изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST  16,00
Изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST на петри /бактерии, гъбички/  7,00
Диагностично изследване за хламидии в ендоцервикален, уретрален секрет и урина   8,00
Диагностично изследване за микоплазма, уреаплазма в ендоцервикален, уретрален секрет, урина, еякулат и др.течни материали, с включена антибиограма  20,00
Материал от мъжка/женска генитални системи /уретрален секрет, простатен секрет, еякулат / вагинален секрет, цервикален секрет, серклажен конец/ - директна микроскопия /препарат по Грам, култивиране и доказване на N.gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Enterobacteriaceae и други грам/ бактерии, гъбички и др. с изработване на антибиограма 6-9 антибиотични диска по EUCAST  20,00
Микробиологично изследване на ранев материал и гной, доказване на Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp., Corynebacterium s, Enterobacteriaceae и др. грам/ бактерии, гъбички и други с изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST           16,00
Микробиологично изследване за аеробна и анаеробна микрофлора /коремен ексудат, плеврален ексудат, перикарден излив, ставен пунктат, материал от кавум утери и др.  16,00
Микробиологично изследване на ликвор  20,00
Латекс аглутинация на ликвор  15,00
Микробиологично изследване на гърлен, носен, ушен, очен, кожен секрет, кърма - изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus, Streptococcus spp, Neisseria spp., Haemophilus spp., corynebacterium spp., Enterobacteriaceae и други грам /-/ бактерии, гъбички и други, с изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST 16,00
Микробиологично изследване на трахеобронхеален секрет, централен венозен катетър 16,00
Микробиологично изследване на храчка - препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta-haemolyticus, Branhamella spp, Haemophilus spp., Enterobacteriaceae и други грам /-/ бактерии, гъбички и други, с изработване на антибиограма с 6-9 антибиотични диска по EUCAST 20,00
Изследване на кръв за хемокултура 12,00
Среди за хемокултура /аеробна и анаеробна - 1 сет, бътърфлайка, холдер/ за бърза диагностика на апарат BacT/ALERT 35,00
Биохимична идентификация на гъбички до вид с кандида колориметричен тест       12,00
Микроскопски препарат- оцветяване по Грам 4,00
Микробиологично изследване на материали, взети от работна среда и болнични помещения /преди и след дезинфекция/    9,00
Микробиологично изследване на апаратура и съоръжения /преди и след дезинфекция/  9,00
Микробиологично изследване на медицински персонал – оценка на дезинфекция на ръце  6,00
Микробиологично изследване на медицински персонал – носен секрет за стафилококово носителство     7,00
Биохимична идентификация до вид/подвид и антибиограма на апарата VITEK 2    30,00
Вземане на секрет 4,00
ОТДЕЛЕНИЕ  ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ
Наименование Цена
Определяне на кръвни групи по АВО и Rh-системи 12,00
Изследване на еритроантитела по четири метода /Coombs/ 35,00
Определяне на подгрупи на А антигена /А 1 и А 2/ с тест реагенти с анти-А и анти-Н /здравна каса/ 5,00
Определяне на Rh-фенотип и Kell-антиген 30,00
Разширен тест за съвместимост 12,00
ОТДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛНА ДИАГНОСТИКА НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
Наименование Цена
Невропсихологично изследване 30,00
Контролно невропсихологично изследване 15,00
Невропсихологично изследване и консултация 40,00
Електроенцефалография 30,00
Електромиография 30,00
Доплерова диагностика на мозъчни съдове 30,00
Капиляроскопия 15,00
Електроневрография 30,00
Евокирани потенциали 35,00
Индивидуално психологическо консултиране 25,00
Групова терапия 10,00
Невропсихологично афазиологично изследване 30,00
Езикова рехабилитация 20,00
Психологично изследване 35,00
 
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ
Наименование Цена
Престой на труп в хладилна камера /за 24 часа/  25,00
Аутопсия    600,00
Цитологично изследване /за 2 проби/     20,00
Хистологично изследване за 1 до 2 блокчета 40,00
Хистологично изследване за 3 блокчета 70,00
Хистологично изследване за 4 до 5 блокчета 100,00
Хистологично изследване за 6 до 7 блокчета 150,00
Хистологично изследване за 8 до 10 блокчета 200.00
Тоалет и обличане на труп за социално слаби, бездомни и др. /социално погребение/ /в рамките на работното време/ 30,00
Тоалет и обличане на труп /в рамките на работното време/ 50,00
Тоалет без обличане /по религиозни причини/ в рамките на работното време 20,00
Тоалет и обличане на труп в почивни и празнични дни 60,00
Спешно гефрирно изследване 30,00
Изготвяне на хистологичен препарат от 1 готово парафиново блокче 20,00
Консултация на готови хистологични препарати от специалист 30,00
Препис от биопсичен резултат 15,00
Предоставяне на копие от аутопсионен протокол на физически лица 80,00
Предоставяне на копие от аутопсионен протокол на застрахователна компания 80,00
ОТДЕЛЕНИЕ СЪДЕБНА МЕДИЦИНА
Наименование Цена
Съдебно-медицински изследвания /освидетелстване/ на живи лица, с издаване на удостоверение  
- без наличие на медицинска документация от лечение в медицинско заведение /ИЗ/ 40,00
- с наличие на медицинска документация от лечение в медицинско заведение /ИЗ/ 60,00
- състояние на половите органи 100,00
- при първично изследване и представяне на медицински документи повече от един месец след инцидента 120,00
- допълнение /към съдебно-медицински изследвания на живи лица, с издаване на удостоверение/ 20,00
Писмена съдебно-медицинска консултация  
- по съдебно-медицински въпроси, свързани с вече извършена в отделението аутопсия 150,00
- по други съдебно-медицински въпроси 300,00
Съдебно-медицинска аутопсия по желание на близките на починалия, с издаване на писмен документ или други ЛЗ 600,00
Издаване на препис от документ 5,00
Изпращане на медицински документ с препоръчано писмо 10,00
ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩА, ГНОЙНО-СЕПТИЧНА, ДЕТСКА И ЕДНОДНЕВНА ХИРУРГИЯ
Наименование Цена
Хирургично платно за херниопластика   болн.аптека
Лапароскопски клипси 50,00
Консуматив за ръкохватка за електронож 180,00
- Платно при херниотомии за лица под 18 г. възраст болн.аптека
- платно при херниотомии за лица над 18 г. възраст болн.аптека
Манипулации без хоспитализация 100,00
Голям мекотъканен тумор 250,00
Малък мекотъканен тумор 150,00
Унгвис инкарнатус 150,00
Операции в рект.област и перинеум 500,00
Операции на млечна жлеза 350,00
Ганглион 200,00
Ексц. контр. Дюпюитрен 190,00
Отстраняване на остеосит ср-ва 190,00
Декомпресия карпален тунел 250,00
Вагинотомия-стенозиращи лигаментити 100,00
Артродеза - „пръст - чукче” на ходилото 250,00
Шев на дорзалната разтеглица „пръст - чукче” на ръката 110,00
Подкожна тенотомия на Ахила - като етап от лечението на кривите крачета по Понсети 180,00
Артроскопска биопсия 300,00
Екстракция на метални остиосинтезни средства-повърхностно разположение, палпируеми 80,00
Биопсия от кожа 120,00
Биопсия от лигавици с кратка венозна анестезия                                                                                                                   120,00
Циркумсцизия 150,00
Бужиране на стриктура на уретрата 150,00
Полип /карункул/ на външен отвор на уретрата 150,00
Ендоскопско сваляне на уретерален стенд 150,00
Биопсия на простата, тестис, /иглена, аспирационна/ 150,00
Остри кондиломи на пенис 250,00
Корпус алиенум /сачми/ 150,00
Пункция на бъбречна киста  150,00
Френулум бреве 150,00
ФКС / ФГС 150,00
Обща анестезия 50,00
SHILD – gel Болн.аптека
Кръгов ушивател Болн.аптека
избор на екип в отделение "ОГСДЕХ" Цена
стойност на клинична пътека:   
до 350,00 лв 150,00
от 350,01 да 500,00 лв 200,00
от 500,01 до 1000,00 лв 400,00
от 1000,01 до 1500,00 лв 550,00
над 1500,01 лв 700,00
избор на лекар в отделение "ОГСДЕХ" Цена
стойност на клинична пътека:   
до 350,00 лв 70,00
от 350,01 да 500,00 лв 100,00
от 500,01 до 1000,00 лв 200,00
от 1000,01 до 1500,00 лв 350,00
над 1500,01 лв 500,00
Пластично-възстановителна и естетична хирургия: Цена
Отстраняване на бръчки по лицето и шията 1060,00
Отстраняване на бръчки по челото 690,00
Масклифт 1290,00
Отстраняване на бръчки по горните клепачи 300,00
Отстраняване на бръчки по долните клепачи 400,00
Корекция на върха на носа 300,00
Отстраняване на бръчки по ъглите на очите 300,00
Козметична ринопластика /корекция на носа/ 600,00
Отстраняване на двойна устна 250,00
Намаляване на ушна мида и корекция на клепнали уши 400,00
Корекция на ушни лобулуси 200,00
Редукционна мамапластика /намаляване на бюста/ 1010,00
- инвертирана мамила – двустранно 400,00
- намаляване на ареола – двустранно 400,00
Мастопексия /повдигане на бюста/ 1010,00
Корекция на микромастия /без имплантанта/ 890,00
Отстраняване на кожни образувания с козметична цел  
- до 1 кв.см 120,00
- над 1 кв.см 200,00
Корекция на цикатрикс по козметични съображения, в зависимост от големината и локализацията 400,00
Отстраняване на татуировка до 50 кв.см /допълнително по 2.00 лв за всеки кв.см/ 200,00
Превързване на слепоочните артерии при алопеция 100,00
Дермабразио – до 50 кв.см /допълнително по 2.00 лв за всеки кв.см/ 200,00
Пластика на предна коремна стена 890,00
Отстраняване на бричове и увисвания по кожата 790,00
Липосукция  
- 200 мл 300,00
- от 200 до 1000 мл 600,00
- над 1000 мл 840,00
Циркумцизия по религиозни съображения 330,00
Ендоскопски лифтинг 790,00
Долен /шиен/ лифтинг 690,00
Липофилинг /в зависимост от количеството обработена мастна тъкан/ 300,00
  500,00
Инжекционно увеличаване на устни /без материала/ 150,00
Трансплантация на коса 320,00
- на косъм допълнително по 1,50
Отстраняване на ксантелазми 300,00
Ментопластика /редукционна и аугментационна, без стойността на имплантанта/ с козметична цел 400,00
Естетична корекция на полови органи 450,00
Консултация с хабилитирано лице 40,00
Консултация с нехабилитирано лице 30,00
ОТДЕЛЕНИЕ   НЕВРОХИРУРГИЯ
Наименование Цена
Превръзка 25,00
Превръзка със сваляне на конци 30,00
Превръзка и обработка на рана 35,00
Отстраняване на атером от глава 70,00
ОТДЕЛЕНИЕ   УРОЛОГИЯ
Наименование Цена
Катетър балон „Оклузия” Болн.апт
Екстракция на камък – за “бримка” Болн.апт
Сет за перкутанна нефростомия Болн.апт
Поставяне на цистостомен катетър 60,00
Стент „Урекат дабъл J” Болн.апт
Стенд „Урекат моно J” Болн.апт
Бримка „Дормия” Болн.апт
Биполярна бримка Болн.апт
Парафимоза 150,00
Диагностичен ултразвук 30,00
Превръзка и обработка на рани за нестационарно болни 30,00
Смяна на катетър за нестационарно болни 30,00
Ритуално обрязване 150,00
Екстракция на стенд 150,00
Отстраняване на чуждо тяло от пенис – І акт, ІІ акт 1000,00
Цени за избор на екип
Трансуретрално оперативно лечение при онкологично заболяване на пикочен мехур 200,00
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур 700,00
Трансуретрална простатектомия 250,00
Ендоскопски процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система 300,00
Оперативна процедура върху мъжка полова система 200,00
Оперативни процедури на долни пикочни пътища с голям обем и сложност 500,00
Оперативни процедури на долни пикочни пътища със среден обем и сложност 300,00
Оперативни процедури при инконтиненция на урината 250,00
Реконструктивни операции в урологията 300,00
Ендоскопски процедури при обструкции на долни пикочни пътища 150,00
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям и много голям обем и сложност 500,00
РИРС 200,00
PNL 200,00
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност 300,00
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия 700,00
Радикална простатектомия 700,00
Циркумцизио 150,00
Лапароскопска мъжка полова система 200,00
Лапароскопска на бъбрек 300,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА
Наименование Цена
Индивидуални инхалации с ултразвуков инхалатор  15,00
Групово-лечебна гимнастика             10,00
Аналитична гимнастика със специални методики /ПИР, ПНМУ, ВОЙТА, БОБАТ/ 15,00
Мануален масаж на цяло тяло                                   30,00
Частичен масаж /масажна яка/ - АПАРАТЕН 12,00
Частичен масаж /крайник, масажна яка - мануален/ 15,00
Мануален лимфен дренаж 25,00
Подводен масаж /водноструен/ тангентор         10,00
Частична вана – вихрова /ръчна, крачна/   10,00
Масаж със спец. техники, вкл.акупресура, озонотерапия 15,00
Ударно-вълнова терапия SHOCKMASTER 500 25,00
Пасивно раздвижване с апарат "АВТОМОТ" /по желание/ 15,00
Електростимулации на паретични и хипотонични мускули 10,00
Терапия с високочестотни ел.магнитни вълни на повече полета /УКВ 8,00
Процедури с нискочестотни /средночестотни/ токове, вкл. електрофореза, вакум/ 8,00
Терапия с магнит с четири индуктора 8,00
Криотерапия 8,00
Ултразвук на поле   6,00
Ултразвук на повече от едно поле /за всяко следващо/ 4,00
Биоптрон, УВЧ, УВЛ /на поле/ 10,00
Дълбоки осцилации /на поле/              10,00
Луготерапия - компреси  /шкорпиловска луга/ 10,00
Допълнително болнично лечение за леглоден /лечебна гимнастика и пакет процедури/ 80,00
Пакет физиотерапевтични процедури за 1 ден /ЛФК-индивидуална работа, терапия с нискочестотен ток, криптотерапия/ 25,00
ОТДЕЛЕНИЕ ОЧНИ БОЛЕСТИ
Наименование Цена
Голдман   20,00
Екзофталмометрия           15,00
Тонометрия           10,00
Изоптерна периметрия                   30,00
Биомикроскопия           10,00
Очни дъна           20,00
Венозна апликация           15,00
Промивка на слъзни пътища           15,00
Екстракция на чуждо тяло           30,00
Инцизии         30,00
Флуоресцеинова ангиография на ретината, в т.ч. консуматив 80,00
Пахиметрия  20,00
Тонометрия - безконтактна 20,00
Автокератометрия 10,00
Автокератометрия с изписване на очила 30,00
Парабулбална инжекция 30,00
Очен консуматив, който не се заплаща от НЗОК, се заплаща от пациента болнична аптека
ПЪРВО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, НЕФРОЛОГИЯ И РЕВМАТОЛОГИЯ
Наименование Цена
Венозно инфузионно приложение на биологични препарати при пациенти с ревматологични заболявания – СЕЛ, РА, псориатичен артрит 50,00
ТРЕТО ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ И КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ  И ФУНКЦИОНАЛНО ЕНДОСКОПСКО ЗВЕНО С КОНВЕНЦИОНАЛЕН И ДОПЛЕР ЕХОГРАФ
Наименование Цена
Гастроскопия 150,00
Сигмоидоскопия  100,00
Тотална колоскопия    150,00
Ендоскопска ретроградна холангиопанкреато графия               300,00
Полипектомия      200,00
Коремна ехография    30,00
Доплерова ехография на коремни органи 50,00
Аналго-седиране 50,00
Коремна пункция на асцит на здравнонеосигурен 100,00
Трепанобиопсия по желание 150,00
Миелограма с разчет 100,00
ОТДЕЛЕНИЕ КАРДИОЛОГИЯ  НЕИНВАЗИВНА КАРДИОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА
Наименование Цена
Сърдечно-съдов тест с натоварване        35,00
Непрекъснат 24 часов запис на АН 25,00
ЕКГ Холтер мониториране           40,00
Ехокардиография  40,00
Издаване на протокол за ТЕЛК 10,00
Запис на коронарография на диск 15,00
ОТДЕЛЕНИЕ УШНО-НОСНО-ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
Наименование Цена
Бинокулярна микроскопия на ухо 30,00
Екстракция на чуждо тяло от от нос, ухо, тонзила, хипофаринкс  70,00
Ексцизия и биопсия на ORL органи 120,00
Ексцизия на киста 150,00
Задна носна тампонада 150,00
Закрито наместване на носна фрактура 150,00
Сваляне на носна тампонада 30,00
Инцизия на абсцес на лицето и шията 150,00
Инцизия на абсцес на носа и ларинкса 150,00
Инцизия на перитонзиларен абсцес 50,00
Ларингостробоскопия 50,00
Мирингопластика 250,00
Отоневрологично изследване 50,00
Отхематом 150,00
Парацентеза под микроскоп 120,00
Полипектомия с местна анестезия 250,00
Прагова аудиометрия 15,00
Прагова аудиометрия на дете до 10г. 20,00
Промивка на ухо 25,00
Пункция на максиларен синус 100,00
Средна носна тампонада 50,00
Тимпанометрия 30,00
Фиброепифаринго-ларингоскопия 70,00
Фиброфарингоскопия 60,00
Шев на рана на ухо и нос 150,00
Шев на рана устна, буза, език 100,00
Почистване на ухо под микроскоп 30,00
Фенулум бревис /къса подезична връзка/ 150,00
Грижа за трахеостомна канюла 30,00
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕДИАТРИЯ
Наименование Цена
УЗД на коремни органи на дете 25,00
Вземане на венозна кръв на дете 8,00
Инхалация на медикамент 5,00
Стомашна промивка с активен въглен 30,00
СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ
Наименование Цена
Махане на кърлеж  /15,00 лв./ + ТАП /5,00 лв./ 20,00
Преглед и вземане на кръв за алкохолна проба 30,00
Махане на гипс 15,00
Гипсова имобилизация /между 2 стави/ 20,00
Гипсова имобилизация /между повече от 2 с-и/ 30,00
Превръзка на Дезо 20,00
Обработка и инцизия на фурункул, карбункул, панарициум, атером или липом 30,00
ОТДЕЛЕНИЕ ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ
Наименование Цена
Вземане на копрокултура     5,00
Ваксинация /без стойността на ваксината/                 5,00
Поставяне на тетатокс /без стойността на ваксината/ 5,00
Индивидуален пост на санитар на час 3,00
Индивидуален медицински пост от мед.сестра на час 5,00
ОТДЕЛЕНИЕ  ДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ
Наименование Цена
Хемодиализна процедура /бикарбонатна/ 240,00
ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ
Наименование Цена
Преглед от лекар анестезиолог – специалист по избор 35,00
Краткотрайна венозна анестезия до 30 мин. /лекар и сестра/ 100,00
Обща анестезия за фиброгастроскопия или фиброколоноскопия /лекар и сестра/ 120,00
Избор на анестезиологичен екип 150,00
Седация или анестезия при СТ или ЯМР /лекар и сестра/ 150,00
Поставяне на перидурален катетър за следоперативно обезболяване 140,00
Регионална анестезия -  епидурална с поставяне на катетър /лекар и акушерка/  200,00
Реанимационен екип лекар и мед.сестра /интубация и ИБВ/ при оказване на медицинска помощ извън лечебното заведение 200,00
ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ С ТЕРАПЕВТИЧНА НАСОЧЕНОСТ
Наименование Цена
Вземане на проба за микробиологично изследване:  
Трахеобронхиален секрет 15,00
Храчка за антибиограма 5,00
Хемокултура за един сет /без бутилка за хемокултура/ 10,00
Урокултура 5,00
Носен секрет 5,00
Гърлен секрет 5,00
Друг вид микробиологична проба 5,00
Придружаване на тежкоболен от екип на отделение ОИЛЗТН  до отделение Образна диагностика за извършване на изследвания 100,00
Провеждане на консулт за пациент на друго лечебно заведение от лекар – специалист на УМБАЛ-Русе АД 50,00
Превръзка на рана в отделението 10,00
Провеждане на хемодиализа в отделението 200,00
Наблюдение и грижи при трахеостомиран пациент – без ИБВ 50,00
Ехография в отделението 40,00
Трансторакална ехокардиография 40,00
Трансезофагеална ехокардиография 60,00
Фиброгастроскопия 150,00
Торакална пункция 50,00
Торакоцентеза 100,00
Лумбална пункция 50,00
Наблюдение и грижи за болен с торакоцентеза /на ден/ 50,00
Стомашна промивка 30,00
Очистителна клизма 30,00
ОТДЕЛЕНИЕ „АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ”
ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ
Наименование Цена
Прекъсване на бременност /до 12 г.с./ 200,00
Прекъсване на бременност по мед.показания /до 16 г.с./ 300,00
Прекъсване на бременност по мед.показания /17-20 г.с./ 350,00
Абразио при резидуа 100,00
Диагностично пробно абразио 150,00
Полипектомия/биопсия и пробно абразио 150,00
Екстирпация и марсупиализация на вагинална или Бартолинова киста 120,00
Екстирпация на малък повърхностен тумор 70,00
Екстирпация на голям повърхностен тумор 150,00
Колпотомия или отваряне на Дъгласов абсцес 150,00
Операции върху химена 100,00
Шев при руптура на влагалище 100,00
Биопсия на влагалище 50,00
Биопсия на вулва 50,00
Биопсия на маточна шийка 50,00
Киста на влагалище 120,00
АКУШЕРСКИ ОПЕРАЦИИ
Наименование Цена
Поставяне на серклаж 100,00
Отстраняване на серклаж 30,00
Раждане в самостоятелна родилна зала /еднократно 200,00
избор на лекар в отделение "АГ" Цена
Вид операция/ стойност Клинична пътека:  
Вертхайм / 2200 лв 500,00
Хистеректомия/ 1100 лв 500,00
Лапароскопска миомектомия/ 770 лв 500,00
Лапароскопски операции по аднексите/ 770 лв 400,00
Секцио Цезарея/ 700 лв 400,00
Партус нормалис/ 700 лв 400,00
Вагинална пластика/ 806 лв 350,00
Слинг/ 806 лв 400,00
Аборт - до 13 гест.седмица вкл./ 170 лв 100,00
Аборт - от 14 гест.седм. до 26 гест.седмица вкл./ 280 лв 120,00
Пробно абразио/ 330 лв 130,00
Марсипиелизация при бартолинит/ 330 лв 130,00
Лапаротомия при операция по аднексите 400,00
Лапаротомия с консервативна миомектомия 400,00
избор на екип в отделение "АГ" Цена
Вид операция/ стойност Клинична пътека:  
Партус нормалис/ 700 лв 500,00
Секцио Цезарея/ 700 лв 500,00
СТРУКТУРА „ГИНЕКОЛОГИЯ”
Наименование Цена
Консултация 20,00
Гинекологичен преглед с УЗД 50,00
Гинекологичен преглед 30,00
Преглед на гърди 20,00
Преглед с цитонамазка 30,00
Преглед с микроскопско изследване на влаг.съдържание 30,00
Пълен профилактичен преглед /гинекологичен преглед, УЗД, преглед на гърди, цитонамазка/ 50,00
Диатермокоагулация /обгаряне/ 30,00
Преглед и поставяне на вътрешно-маточна спирала 50,00
Преглед и екстракция на спирала 40,00
Сваляне на ring-pessar, преглед 20,00
Туширане на ерозио 20,00
Женска консултация с преглед или УЗД 50,00
Екстракция на чуждо тяло от влагалище 20,00
Цистотонометрия /с консуматив/ 150,00
Урофлоуметрия /с консуматив/ 150,00
СТРУКТУРА „ РОДИЛНО”
Наименование Цена
Кардиотокография   /NST/ 15,00
Медикамент „Имуновенин”   болн.апт.
Присъствие на бащата по време на раждане 150,00
СТРУКТУРА  „ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ”
Наименование Цена
Венозна инфузия на ИНТРАЛИПИД  50,00
Венозна инфузия на ИМУНОВЕНИН 40,00
ОТДЕЛЕНИЕ НЕОНАТОЛОГИЯ
Наименование Цена
Амбулаторно лечение на жълтеница чрез фототерапия – еднократно 100,00
Трансфонтанелна ехография 25,00
Амбулаторна пункция на кефалхематом /вкл. ТФЕ/ 60,00
Индивидуален сестрински екип – за 24-часово дежурство 30,00
Амбулаторно вземане на проба Гътри + картонче 18,00
Амбулаторно неинвазивно изследване на кр.бил. 5,00
Амбулаторно изследване RR и /Tc Sat 02/ 5,00
Амбулаторна инхалация 5,00
Пробно кърмене 5,00
Обработка на кожа /пиодермия, интертриго, пъп/ 5,00
Вземане на венозна кръв на новородено 5,00
Вземане на секрет за микробиологично изследване 5,00
ОТДЕЛЕНИЕ ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
Наименование Цена
Екстракция на остеосинтезни средства ( К-игли )  поставени перкутанно С  медикация 80,00
Екстракция на остеосинтезни средства ( К-игли )  поставени перкутанно БЕЗ медикация 60,00
Превръзка – малка рана 10,00
Превръзка – средна рана 15,00
Превръзка – голяма рана 20,00
Пакет пет превръзки 25,00
Отстраняване на конци от рана 10,00
Имобилизираща превръзка тип „Дезо” 20,00
Поставяне (смяна) гипсова имобилизация ( обикновен гипс) горен крайник ДО лакътя 30,00
Поставяне (смяна) гипсова имобилизация ( обикновен гипс) горен крайник НАД лакътя 40,00
Поставяне (смяна) гипсова имобилизация ( обикновен гипс) до крайник ДО коляно 40,00
Поставяне (смяна) гипсова имобилизация ( обикновен гипс)  долен крайник НАД коляно 50,00
Корекция (смяна) гипсова поясно-крачолна имобилизация 30,00
Коригиращ гипс при лечение по Понсети 150,00
Поставяне на полимерен  гипс 30,00
Сваляне на гипсова имобилизация тип шина 10,00
Сваляне на имобилизация с полимерен  гипс 20,00
Ставна пункция 40,00
Локална апликация на кортикостероид/анестетик 20,00
Вътреставна апликация 30,00
Прилагане на PRP 50,00
Криотерапия 10,00
Аналичитична гимнастика 20,00
Частичен масаж/яка/ 20,00
Масаж със спец.. техники, вкл. акопресура, озонотерапия 20,00
Комплекс ЛФК 20,00
Мануален лимфен дренаж 25,00
Избор мед.сестра индивидуални грижи /12 ч./ 60,00
Избор санитар индивидуални грижи /12 ч./ 40,00
Допълнителен болничен престой по желание на пациента 80,00
избор на екип в отделение "Ортопедия и травматология" Цена
Амбулаторни процедури долен и горен крайник 250,00
Операции на периферни нерви 400,00
Артроскопски операции 500,00
Операции на долен и горен крайник със среден обем 500,00
Големи и много големи операции на долен и горен крайник 700,00

Леглоден в самостоятелна болнична стая с индивидуални специалисти по здравни грижи и санитари

120,00
Леглоден в самостоятелна болнична стая с възможност за придружител 80,00
ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ   
Оперативни процедури с много голям и голям обем и сложност в областта на таза, долния крайник и гръбнака 6500,00
Оперативни процедури с алопластика на тазобедрената и колянна стави 6500,00
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност 3500,00
Малки оперативни процедури на таза и долния крайник 800,00
Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система 1200,00
Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 4000,00
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 1200,00
Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник 600,00
Мека имобилизация 40,00
Първична обработка на рана и превръзка 60,00
Първична обработка на рана, превръзка и налагане на шев 80,00
Вторична обработка на рана и превръзка 40,00
Вземане на биопсия от кожа и подкожие 160,00
Вземане на материал за МБ изследване 6,00
Локална инжекция 40,00
Затягане на конци при отсрочен шев на рана 30,00
Сваляне на конци + превръзка 30,00
Екстракция на чуждо тяло с Рентген 140,00
Екстракция на чуждо тяло без Рентген 30,00
Гипсова шина горен крайник (вкл. „U" шина) 60,00
Гипсов циркуляр горен крайник 70,00
Гипсов циркуляр долен крайник ботуш 90,00
Гипсов циркуляр долен крайник крачол 120,00
Отстраняване на циркулярна имобилизация 30,00
Закрита репозиция на фрактура/луксация - без гипса 60,00
ОТДЕЛ АВТОТРАНСПОРТ
Наименование Цена
Превоз на болен от болницата до друго здравно заведение по мед. показания 0.50 /км
Транспорт на пациент със специализиран транспорт извън града 0.80 /км в двете посоки
Превоз на болни в рамките на град Русе 20,00
Превоз на болни, извън територията на Р България 1.50/км
Специализиран транспорт Русе - летище в Букурещ 350,00
Престой на летище 24,00 лв/час
Лекар-придружител по желание на пациента 80,00
Медицинска сестра- придружител по желание на пациента 50,00
ЗВЕНО ЗА ЦЕНТРАЛНО СНАБДЯВАНЕ СЪС СТЕРИЛНИ МАТЕРИАЛИ
Наименование Цена
Измиване на медицински инструментариум 6,00
Стерилизация на 1 брой барабан 10,00
Сет за антисептични превръзки 3,50
Сет за септични превръзки 5,00
Измиване и дезинфекция на лапароскопски сет 3,00

 

 1. Лечение на чуждестранни граждани - по Наредба № 2 от 1 юли 2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани, ако липсват данни за осигуровки в съответната здравно-осигурителна каса на страните от Европейския съюз или здравно-осигурителна полица от други здравно-осигурителни фондове.
 2. При напускане на болничното заведение по желание на пациента, същият заплаща разходите по извършената медицинска дейност.
 3. При проведено лечение на здравно неосигурени пациенти, същите заплащат стойността на клиничната пътека по НРД
 4. Потребителска такса -  здравноосигурените лица заплащат за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно.
 5. Сумите се внасят в касата на болницата срещу издаване на фискален бон и фактура.
 6. Посочените суми са за извършване на медицински услуги, извън случаите на оказване на спешна медицинска помощ и случаите, които се заплащат от НЗОК.

 

Файлове за изтегляне:
Свали този файл (151- Ценоразпис 01.04.2019г. (2).pdf)Заповед ценоразпис[ ]153 КБ13-05-2019 | 10:43
Свали този файл (zapoved-477-ceni.pdf)Заповед 477[ ]98 КБ07-10-2019 | 16:10
Свали този файл (Ценоразпис-01.04.2019г. (2).pdf)Ценоразпис на платени мед. и немед. услуги[ ]3232 КБ13-05-2019 | 10:45
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!