All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Обучение

Свободни места за специализация към 9 февруари 2021

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

I. На основание Заповед № 55 / 01.02.2021г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс по документи за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична лаборатория“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Клинична микробиология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
 • „Образна диагностика“ – 1 бройка;
 • „Нефрология“ – 1 бройка;
 • „Педиатрия“ – 2 бройки;
 • „Нервни болести“ – 1 бройка;
 • „Неонатология“ – 2 бройки;
 • „Съдова хирургия“ – 1 бройка.

II. Изискванията за заемане на обявената длъжност са:

 1. Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 2. Членство в Български лекарски съюз.

III. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс в срок до 09.03.2021г. включително. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД.

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: 082/ 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Свободни места за специализация към 1 август 2020

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни места за специализации към 01.08.2020г. за:

Лекари, специализиращи по:

 1. „Вътрешни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 2. „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 3. „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 4. „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
 5. „Нервни болести“ – 2 бройки;
 6. „Неонатология“ – 2 бройки;

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмеваръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: 082/ 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Свободни места за специализация към 1 юли 2020

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „КАНЕВ“ АД

гр.Русе, 7002, ул.”Независимост”2

О Б Я В Я В А

I. На основание Заповед № 283 / 22.06.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, чл.68 от ЗЛЗ, чл.17, ал.3 от Наредба №1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, чл.90 и следващите от КТ и Правилник за подбор на персонал в УМБАЛ „КАНЕВ“ АД конкурс чрез събеседване по един практически и един теоретичен въпрос за длъжността „Лекар, специализант“ по специалност:

 • „Вътрешни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата;
 • „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки;
 • „Нервни болести“ – 2 бройки;
 • „Пластично-възстановителна и естетична хирургия“ – 1 бройка;
 • „Неонатология“ – 2 бройки;
 • „Кардиология“ – 2 бройки.

II. Изискванията за заемане на обявената длъжност са:

 • Образователно – квалификационна степен „магистър” по медицина;
 • Членство в Български лекарски съюз.

III. Кандидатите да подават заявление за допускане до конкурс до 24.07.2020г. включително. Заявлението се подава в Деловодството на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД - всеки работен ден от 09:00 до 15:00 часа, като прилагат следните документи:

 • Копие от диплома за завършено висше медицинско образование;
 • Автобиография;
 • Удостоверение за членство в БЛС;
 • Медицинско свидетелство за постъпване на работа – само за лекарите, които нямат сключен трудов договор с УМБАЛ „Канев“ АД.

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: 082/ 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Свободни места за специализация към 1 юни 2020

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни места за специализации към 01.06.2020г. за:

Лекари, специализиращи по:

 1. Лекар, специализант по „Вътрешни болести“ – 1 бройкa - място, финансирано от държавата
 2. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 3. Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 4. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки
 5. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 2 бройки
 6. Лекар, специализант по „Неонатология“ – 2 бройки

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: 082/ 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org

Свободни места за специализация към 1 май 2019

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни места за специализации към 01.05.2019г. за:

Лекари, специализиращи по:

 1. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
 2. Лекар, специализант по „Клинична хематология“ – 1 бройка
 3. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 2 бройки
За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: 082/ 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org
 
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!