All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Свободни работни места към 1 декември 2019

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.12.2019г. за:

I. Лекари в отделения / звена:

 1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
 3. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
 4. Спешно отделение
 5. Отделение „Диализно лечение“
 6. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 7. Отделение „Трансфузионна хематология“
 8. Клинична лаборатория
 9. Микробиологична лаборатория
 10. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 11. 1 Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 12. Отделение „Неонатология“
 13. Отделение „Педиатрия“

II. Лекари, специализиращи по:

 1. Лекар, специализант по „Вътрешни болести“ – 2 бройки - места, финансирани от държавата
 2. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 3. Лекар, специализант по „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 4. Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 5. Лекар, специализант по „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
 6. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки
 7. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
 8. Лекар, специализант по „УНГ болести“ – 1 бройка

III. Специалисти по здравни грижи в отделения:

1. Медицински сестри:

 1. Отделение по кардиология
 2. Спешно отделение
 3. Централна операционна
 4. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 5. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 6. Отделение „Педиатрия”
 7. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
 8. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 9. Отделение "Съдова хирургия"
 10. Отделение „Диализно лечение“
 11. Отделение „Трансфузионна хематология“
 12. Отделение „Очни болести“

2. Медицински лаборанти:

 1. Клинична лаборатория

3. Рентгенов лаборант:

 1. Отделение "Oбразна диагностика"

4. Акушерки:

 1. Отделение „Акушерство и гинекология“

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

 

Свободни работни места към 1 октомври 2019

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.10.2019г. за:

I. Лекари в отделения / звена:

 1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
 3. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
 4. Спешно отделение
 5. Отделение „Диализно лечение“
 6. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
 7. Отделение „Трансфузионна хематология“
 8. Клинична лаборатория
 9. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 10. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 11. Отделение „Неонатология“
 12.  Отделение „Педиатрия"
 13. Микробиологична лаборатория

 I. Лекари, специализиращи по:

 1. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
 2. Лекар, специализант по „Клинична хематология“ – 1 бройка
 3. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки
 4. Лекар, специализант по „Гастроентерология“ – 1 бройка
 5. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
 6. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 1 бройка
 7. Лекар, специализант по „УНГ болести“ – 1 бройка

 

II. Специалисти по здравни грижи в отделения:

Медицински сестри:

 1. Отделение по кардиология
 2. Спешно отделение
 3. Централна операционна
 4. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
 5. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
 6. Отделение „Педиатрия“
 7. Отделение "Анестезиология и интензивно лечение"
 8. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
 9. Отделение "Съдова хирургия"
 10. Отделение "Диализно лечение"
 11. Отделение "Трасфузионна хематология"

Медицински лаборанти

     1. Клинична лаборатория

 Рентгенов лаборант:
     1. Отделение "Oбразна диагностика"

Акушерки:

      1. Отделение "Акушерство и гинекология"

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org
 
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!