All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Кариери

Свободни работни места към 1 декември 2019

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.12.2019г. за:

I. Лекари в отделения / звена:

  1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
  2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
  3. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
  4. Спешно отделение
  5. Отделение „Диализно лечение“
  6. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
  7. Отделение „Трансфузионна хематология“
  8. Клинична лаборатория
  9. Микробиологична лаборатория
  10. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
  11. 1 Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
  12. Отделение „Неонатология“
  13. Отделение „Педиатрия“

II. Лекари, специализиращи по:

  1. Лекар, специализант по „Вътрешни болести“ – 2 бройки - места, финансирани от държавата
  2. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
  3. Лекар, специализант по „Обща и клинична патология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
  4. Лекар, специализант по „Педиатрия“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
  5. Лекар, специализант по „Трансфузионна хематология“ – 1 бройка - място, финансирано от държавата
  6. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки
  7. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
  8. Лекар, специализант по „УНГ болести“ – 1 бройка

III. Специалисти по здравни грижи в отделения:

1. Медицински сестри:

  1. Отделение по кардиология
  2. Спешно отделение
  3. Централна операционна
  4. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
  5. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
  6. Отделение „Педиатрия”
  7. Отделение "Анестезия и интензивно лечение"
  8. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
  9. Отделение "Съдова хирургия"
  10. Отделение „Диализно лечение“
  11. Отделение „Трансфузионна хематология“
  12. Отделение „Очни болести“

2. Медицински лаборанти:

  1. Клинична лаборатория

3. Рентгенов лаборант:

  1. Отделение "Oбразна диагностика"

4. Акушерки:

  1. Отделение „Акушерство и гинекология“

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

 

Свободни работни места към 1 октомври 2019

«УМБАЛ КАНЕВ» АД предлага свободни работни места към 01.10.2019г. за:

I. Лекари в отделения / звена:

  1. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
  2. Отделение  „Анестезиология и интензивно лечение”
  3. Функционално-ендоскопско звено с конвенционален и доплер ехограф
  4. Спешно отделение
  5. Отделение „Диализно лечение“
  6. Отделение „Физикална и рехабилитационна медицина”
  7. Отделение „Трансфузионна хематология“
  8. Клинична лаборатория
  9. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
  10. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
  11. Отделение „Неонатология“
  12.  Отделение „Педиатрия"
  13. Микробиологична лаборатория

 I. Лекари, специализиращи по:

  1. Лекар, специализант по „Инфекциозни болести“ – 1 бройка
  2. Лекар, специализант по „Клинична хематология“ – 1 бройка
  3. Лекар, специализант по „Анестезиология и интензивно лечение“ - 5 бройки
  4. Лекар, специализант по „Гастроентерология“ – 1 бройка
  5. Лекар, специализант по „Нервни болести“ – 1 бройка
  6. Лекар, специализант по „Кардиология“ – 1 бройка
  7. Лекар, специализант по „УНГ болести“ – 1 бройка

 

II. Специалисти по здравни грижи в отделения:

Медицински сестри:

  1. Отделение по кардиология
  2. Спешно отделение
  3. Централна операционна
  4. Първо отделение по вътрешни болести, нефрология и ревматология
  5. Трето отделение по вътрешни болести, гастроентерология и клинична хематология
  6. Отделение „Педиатрия“
  7. Отделение "Анестезиология и интензивно лечение"
  8. Отделение „Интензивно лечение на заболявания с терапевтична насоченост“
  9. Отделение "Съдова хирургия"
  10. Отделение "Диализно лечение"
  11. Отделение "Трасфузионна хематология"

Медицински лаборанти

     1. Клинична лаборатория

 Рентгенов лаборант:
     1. Отделение "Oбразна диагностика"

Акушерки:

      1. Отделение "Акушерство и гинекология"

IV. Физик, медицинска радиологична физика в отделение „Образна диагностика“ - 2 бройки

V. Санитари в отделения

За подробна информация и контакти:
Г-жа Красимира Друмева – ръководител Отдел Управление на човешките ресурси
тел.: (082) 887 359, мобилен: 0878/ 385 069
e-mail: krasimira.drumeva@hospitalruse.org
 
  • Адрес:
    ул."Независимост" 2
    Русе 7002
  • Телефон:
    +359 82 887215 - Изп. директор
    +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!