All for Joomla All for Webmasters

Проверка на резултати

Вече можете удобно и лесно да проверите Вашите изследвания

Запишете час за преглед

Проверете работното време на избрания от Вас лекар и запишете час за преглед

Клинични пътеки

На Ваше разположение е пълния списък на договорените с НЗОК клинични пътеки

Лекари

 • Изберете специалност или отделение
Име Длъжност Отделение / звено Специалност
д-р Пламена Огнянова Петрова

Началник отделение

Мултипрофилно спешно отделение
Ушно-носно-гърлени болести
д-р Галина Христова Георгиева

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Ина Илиянова Иванова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Стоил Калев Димитров

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Кардиология
д-р Далибор Ристески

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Денис Айдънов Велиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Иван Ивелинов Илиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Никола Руменов Борисов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Радост Ангелова Ангелова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Клинична хематология
д-р Стоян Йорданов Стоянов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Джан Турал Агуш

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Кольо Христов Карахристов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Николай Атанасов Недев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Илхан Мехмед Ибрям

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Сейхан Мехмед Ибрям

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Йонка Христова Стоянова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Танжу Юсеин Панджар

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия, Детска хирургия
д-р Георги Валентинов Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Венцислав Красимиров Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Светлозар Александров Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Иван Венелинов Ванов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Любомир Людмилов Узунов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Венцислав Тодоров Филипов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Атанас Йорданов Атанасов

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Емил Атанасов Донев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Александър Живков Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Илиян Стефанов Георгиев

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Инан Исмаил Мюмюн

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Зорница Сергеева Драгозова

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Димитър Александров Александров

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
д-р Десислава Йорданова Досева

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
д-р Любомир Стоянов Македонски

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Хирургия
д-р Румен Валентинов Чуров

Лекар

Мултипрофилно спешно отделение
Ортопедия и травматология
 • Адрес:
  ул."Независимост" 2
  Русе 7002
 • Телефон:
  +359 82 887215 - Изп. директор
  +359 82 887351 - Регистратура

ДА ПОДДЪРЖАМЕ ВРЪЗКА

Обади се сега!