д-р Тодор Димитров Граматиков

Отделение / звено: Анестезиология и интензивно лечение
Лекар - Анестезиология и интензивно лечение
Длъжност Лекар
Специалност Анестезиология и интензивно лечение
Обади се сега!