д-р Теодора Щерионова Димова

Отделение / звено: Обща и клинична патология
Лекар в отделение Обща и клинична патология
Длъжност Лекар
Специализант Обща и клинична патология
Обади се сега!