д-р Стелка Иванова Минчева-Томитова

Отделение / звено: Акушерство и гинекология
Старши лекар - Патологична бременност
Длъжност Старши лекар
Специалност Акушерство и гинекология
Обади се сега!