д-р Павлина Асенова Николова

Отделение / звено: Анестезиология и интензивно лечение
Старши лекар - Анестезиология и интензивно лечение
Длъжност Старши лекар
Специалност Анестезиология и интензивно лечение
Обади се сега!