д-р Лидия Костова Стефанова

д-р Лидия Костова Стефанова
Отделение / звено: Анестезиология и интензивно лечение

Директор медицински дейности Лекар в отделение Анестезиология и интензивно лечение

Длъжност Директор медицински дейности УМБАЛ КАНЕВ Русе
Специалност Анестезиология и интензивно лечение
Обади се сега!