д-р Добромира Игнатова Вълчева-Станчева

Отделение / звено: Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия

Лекар в отделение Обща, гнойно-септична, детска и еднодневна хирургия

Длъжност Лекар
Специалност Вътрешни болести, Нефрология
Обади се сега!