д-р Биляна Цветанова Милкова

д-р Биляна Цветанова Милкова
Отделение / звено: Трансфузионна хематология
Началник отделение Трансфузионна хематология
Длъжност Началник отделение
Специалност Вътрешни болести, Трансфузионна хематология
Обади се сега!